مزایای داشتن پیجر رومیزی

پیجر رومیزی یعنی ارائه سرویس بهتر به مشتریها

سرویس خوب به مشتریها یعنی در آمد بیشتر با پیجر رومیزی

بطور کلی اجزاء ساختاری یک شبکه پیجر رومیزی یک طرفه رادیو دیجیتال بدون در نظر داشتن نوع پروتکل آن و اینکه از نوع برون ایستگاهی (برای استفاده در منطقه وسیع و یا سراسری ) و یااز نوع درون ایستگاهی ( برای استفاده در محوطه های بیمارستانی،‌ کارخانجات و غیره ) باشد را میتوان به دو صورت مورد استفاده قرار داد.

 شبکه های عمومی

شبکه های رادیویی پیجر عمومی
اصطلاحا در سیستمهای پیجر، ‌شبکه پیجر عمومی به شبکه هایی اطلاق می شود که در یک شهر، برای سرویس دهی به مشترکین عمومی و برای تعداد بیش از هزار نفر راه اندازی گردد.
در اینحالت هر شهری بطور مستقل مشترکین خود را سرویس دهی نموده و یا اینکه در حالتهای خاص می تواند با بهره گیری از شبکه سراسری پیجر، مشترکین شهرهای دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد.

شبکه های اختصاصی

با قابلیت شبکه عمومی برای تعداد کاربر کم و مکان محدود طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مزایای داشتن پیجر را بررسی می کنیم.

مزایای داشتن پیجر

۱- داشتن پیجر رومیزی به شما آزادی حرکت می دهد. کافیست به مردم بگویید « اگر با من کاری دارید میتوانید با پیجر من تماس بگیرید».
۲- کسانی که برای شما مهم هستند می توانند در هر زمان به شما دسترسی پیدا نمایند. پیجر وسیله ای است مطمئن – فوری و اختصاصی.
۳- اگر بنا به مناسبت شغلی ولو برای مدت کوتاهی باید در حال حرکت بوده و دور از محل کارتان باشید، داشتن پیجر به شما این امکان را می دهد که همیشه در دسترس باشید.
۴- داشتن پیجر به شما استفاده مادی نیز می رساند. همیشه در دسترس بودن یعنی ارائه سرویس بهتر به مشتریها و سرویس خوب به مشتریها یعنی در آمد بیشتر.

۵- همیشه مشتریها نیستند که نیاز به تماس با شما را دارند. با داشتن پیجر افراد خانواده – فرزندان و دوستان شما نیز می توانند به راحتی با شما تماس بگیرند.
۶- از طرف دیگر داشتن پیجر توسط هر یک از اعضای خانواده،‌ به شما این امکان را می دهد هر وقت که بخواهید با همسر و فرزندان خود تماس داشته باشید.
۷- یکی دیگر از مزایای داشتن پیجر همیشه در دسترس بودن آن است که به نوعی حرفه ای بودن، داشتن کارایی و قابلیت اطمینان بودن محسوب می شود. پیجر همیشه همه این امتیازات را برای شما فراهم می آورد.
۸- پیجر باعث صرفه جویی در وقت و پول نیز هست. در شهرهای پر جمعیت امروزی داشتن پیجر بهترین راه صرفه جویی در وقت و پول است.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website