تلفنهای همراه مجهز به شارژر بیسیم داخلی

در حال حاضر تمامی گوشی های تلفن همراه مجهز به گیرنده شارژ بیسیم داخلی نمی باشند. اگر تلفن همراه شما گیرنده شارژ بیسیم داخلی ندارد نگران نباشید کافیست از دانگلهای شارژینیتی برای لذت بردن از شارژ بیسیم استفاده کنید.

آیفون
گیرنده شارژ بیسیم داخلی
مجهز بلک بری
گوشی های تلفن همراه
ASUS Panasonic nexus

سایر دستگاه ها

ASUS Padfone S
CAT Catphone S50
FUJISU ARROWS KISS F-03D
FUJISU ARROWS KISS F-03E
FUJISU ARROWS F-09D
FUJISU ARROWS X F-10D
Panasonic Eluga V P-06D
Panasonic Eluga X P-02E